Warsztaty fotograficzne dla dzieci

Warsztaty fotograficzne skierowane są do dzieci w klasach 0 – 3. Podział na grupy pozwala dostosować poziom zajęć do wieku dzieci.

Obcowanie z fotografią jako formą sztuki pobudza wyobraźnię wizualną dzieci, pozwala pogłębiać ciekawość świata oraz zdolności obserwacyjne. Fotografowanie elementów codzienności w niecodziennych okolicznościach sprzyja rozwojowi kreatywności.

Warsztaty obejmują swym zakresem wprowadzenie do fotografii z elementami historii fotografii, technik oraz sprzętu, budowę aparatów fotograficznych oraz ich rodzaje, a także zasady kompozycji, perspektywę na zdjęciach, pracę ze światłem. Dzieci uczą się również przygotowania sesji fotograficznych o różnej tematyce, zarówno w pomieszczeniu jak i w plenerze.

Dzieci będą miały możliwość organizowania wystaw swoich prac w szkole, a na koniec roku każde z nich otrzyma album ze swoimi pracami. Na zajęciach wymagane jest posiadanie swojego aparatu (prosty sprzęt kompaktowy).