Cennik

Angielski dla przedszkolaków oraz pierwszo i drugoklasistów.

Z dziećmi spotykamy się raz lub dwa razy w tygodniu. Zajęcia trwają 45 minut. Rok nauki obejmuje dwa semestry, łącznie 34 spotkania dla kursów 1 x tyg oraz 68 spotkań dla kursów 2 x tyg. Jednorazowe wejście na zajęcia 35 zł.

Kurs
Czas kursu Cena za kurs
Semestr nauki dla kursów  1 x tyg / 45 min 595 zł
Rok nauki dla kursów 2 x tyg / 45 min 1190 zł
Opłata miesięczna 148,75 zł, uiszczana na konto szkoły do 5 dnia każdego miesiąca (4 raty, płatne: październik, listopad, grudzień, styczeń).
Kurs
Czas kursu Cena za kurs
Semestr nauki dla kursów 2 x tyg / 45 min 1190 zł
Rok nauki dla kursów 2 x tyg / 45 min 2380 zł
Opłata miesięczna 238 zł, uiszczana na konto szkoły do 5 dnia każdego miesiąca ( 5 rat, płatne: wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń).

Zabawa z gliną czyli warsztaty ceramiczne dla dzieci.

Zajęcia trwają przez cały rok szkolny i odbywają się 1 x tyg. Czas trwania zajęć to 45 minut.

Opłata miesięczna 125 zł uiszczana na konto szkoły do 5 dnia każdego miesiąca  (we wrześniu do 24 września).

Warsztaty fotograficzne dla dzieci.

Zajęcia trwają przez cały rok szkolny i odbywają się 1 x tyg. Czas trwania zajęć to 45 minut.

Opłata miesięczna 160 zł uiszczana na konto szkoły do 5 dnia każdego miesiąca  (we wrześniu do 24 września).

Szkolenia językowe dla firm.

Oferta ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta.